OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (POLITIKA VAROVANJA ZASEBNOSTI)

Topfloor je blagovna znamka podjetja Bento d.o.o.. Podjetje Bento d.o.o. je odgovorno za vaše podatke in je »upravljavec vaših podatkov«, ki jih prejme neposredno od vas, prek spletne strani Topfloor.

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki jih izvaja družba Bento d.o.o. (upravljavec) ali ki se izvajajo v imenu upravljavca.

Podatki o upravljavcu:

Bento d.o.o.

Naslov: Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto

Telefon: +386 41 563 217

E-pošta: info@bento.si

Katere osebne podatke obdelujemo

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov).
 • Podatki o uporabi naše spletne strani in komunikacije način, na katerega uporabljate naše spletne strani in/ali odpirate oziroma posredujete naša sporočila, vključno s podatki, zbranimi s piškotki in drugimi tehnologijami za sledenje (podrobnosti o uporabi piškotkov so navedene na naši spletni strani).
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in izvedbo storitve (npr. podatki za plačilo).

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • Kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za izvedene storitve…).
 • Kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe (o izvedbi storitve), ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo.
 • Kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete; (npr. za pošiljanje oglasnih sporočil, akcijskih ponudb…).
 • Kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (npr. ko vas kontaktiramo preko telefona ali e-maila, da se dogovorimo za ogled, izvedbo del…).

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • Informacijsko podporo pri izvedbi storitve.
 • Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
  sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe.
 • Tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte, SMS sporočil in ostalih elektronskih sporočil).
 • Tržno komuniciranje na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb in sporočil, na oblikovanja uporabniških profilov oziroma razvrščanja v skupine, od katerih lahko vsaka prejema tržno komunikacijo z drugačno vsebino. Pri oblikovanju profilov spremljamo tudi posameznikovo aktivnost (kot npr. čas, ki ga posameznik preživi na določeni vsebini, katere vsebine ga zanimajo in odpiranje e-poštnih sporočil) ter frekvenco in vrednost preteklih naročil.
 • Za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov.
 • Za statistične analize o prodaji naših storitev in o uporabi naših spletnih aplikacij.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (izvedbe storitev).

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Kako zbiramo vaše osebne podatke?

Podjetje Bento d.o.o. v okviru blagovne znamke Topfloor osebne podatke med drugim obdeluje v naslednjih primerih:

 • Če se na nas obrnete neposredno, na primer prek spletne strani Topfloor ali prek telefonske linije in potrebujete informacije o naših storitvah.
 • Če se odzovete na naše akcije neposrednega trženja, na primer če izpolnite kupon za nagradno igro ali vnesete podatke na naši spletni strani.
 • Če nam vaše osebne podatke na vašo zahtevo posredujejo druge tretje osebe.

Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s tem obvestimo o varstvu osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let, nam osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali skrbnika.

Vljudno vas prosimo, da nam pomagate ohranjati ažurnost podatkov tako, da nam sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov ali preferenc na e-naslov info@bento.si

Kako so lahko podatki o vas uporabljeni?

Uporaba osebnih podatkov mora v skladu s pravom EU temeljiti na eni od predvidenih pravnih “podlag”. Za vsako uporabo osebnih podatkov, ki je opredeljena v tem obvestilu, moramo navesti pravno podlago na kateri vršimo uporabo. Razlaga obsega podlag je tukaj. Pravno podlago, ki jo uporabimo za utemeljitev uporabe vaših podatkov, navajamo poleg posamezne uporabe.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven podjetja Bento d.o.o.) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci).

Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • Ponudniki storitev marketinga.
 • Ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil.
 • Ponudniki programske opreme za vodenje poslovanja (naročanje, fakturiranje, plačevanje, optimizacija poslovanja…).

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein), razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.

Kako varujemo vaše osebne podatke?

Uporabljamo vrsto varnostnih ukrepov, vključno z orodji za šifriranje in avtentikacijo, da zaščitimo in zagotavljamo varnost, celovitost in dostopnost vaših podatkov in informacij.

Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si z našimi podizvajalci in poslovnimi partnerji močno prizadevamo izvajati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov. Med drugim uporabljamo tudi naslednje ukrepe:

 • Strogo omejen osebni dostop do vaših podatkov glede na potrebo po seznanitvi in izključno za navedeni namen.
 • Prenos zbranih podatkov izključno v šifrirani obliki.
 • Strogo zaupni podatki, na primer podatki o kreditnih karticah, se hranijo le v šifrirani obliki.
 • Sistemi IT so zaščiteni s požarnim zidom, da se prepreči nepooblaščeni dostop, na primer hekerjem.
 • Stalno spremljanje dostopa do sistemov IT za odkrivanje in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov.

Kadar vam dodelimo (ali kadar sami izberete) geslo, ki vam omogoča dostop do nekaterih delov naše spletne strani ali katerega koli drugega portala, aplikacije ali storitve, ki jo upravljamo, ste odgovorni za varovanje zaupnosti takega gesla in za upoštevanje vseh drugih varnostnih postopkov, o katerih vas obvestimo. Prosimo vas, da gesla nikomur ne razkrijete.

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

Glede svojih osebnih podatkov imate pravico, da od nas kadarkoli zahtevate:

 • Potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke.
 • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.
 • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
 • Popravek netočnih osebnih podatkov.
 • Omejitev obdelave, kadar:
  – Oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov.
  – Je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe.
  – Osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
 • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali.
 • Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
 • Da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Prav tako imate pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Zahteve po vaših podatkih – za izpolnitev naših zakonskih obveznosti do organov pregona, regulatornih organov in sodišč

Za vse upravljavce veljajo zakoni držav, v katerih delujejo, te zakone pa morajo spoštovati. To vključuje zagotavljanje informacij organom pregona, regulatornim organom in sodiščem ter tretjim strankam v sporu v zvezi s postopki ali preiskavami kjerkoli na svetu, kadar se to zahteva. Če je to dovoljeno, bomo na vas naslovili vsako takšno zahtevo oziroma vas bomo pred našim odzivom obvestili, razen če bi to oviralo preprečevanje ali odkrivanje kaznivega dejanja.

Posredovanje osebnih podatkov za namene Zahtev po vaših podatkih je zakonska obveznost, ki je odvisna od posamezne zahteve.

Utemeljitev uporabe: Zakonska obveznost, vlaganje ali uresničevanje pravnih zahtevkov oziroma obramba pred njimi.

Postopek uveljavljanja pravic

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z našo uporabo vaših podatkov, se najprej obrnite na nas preko elektronskega naslova info@bento.si

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden pod upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

PIŠKOTKI

Obvestilo o uporabi piškotkov

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo določene spletne strani shranjujejo na vašem računalniku.

V okviru spletne strani blagovne znamke Topfloor se piškotki uporabljajo za izboljšanje uporabniške izkušnje naših strank. Podjetje Bento d.o.o., kot lastnik blagovne znamke Topfloor obravnava vašo zasebnost resno. Spodaj so navedene podrobnosti uporabljenih piškotkov, navodila kako se prepreči njihovo shranjevanje in kakšen vpliv ima to na vašo uporabniško izkušnjo na spletni strani.

Omogočanje/onemogočanje vseh piškotkov

Piškotke lahko sprejmete ali zavrnete s spremembo nastavitev v svojem brskalniku. Vendar pa ne boste mogli uporabljati vseh interaktivnih funkcij spletne strani, če piškotki ne bodo omogočeni.

Najnovejši spletni brskalniki omogočajo nadzor nad piškotki, ki so se shranili, s pomočjo nastavitev brskalnika. Če želite izvedeti več o piškotkih, vključno s tem kateri piškotki so se shranili ter kako jih upravljati in izbrisati, obiščite spletno stran www.allaboutcookies.org.

Omogočanje/onemogočanje določenih piškotkov

Podjetja Bento d.o.o. si prizadeva zagotoviti možnost, da upravljate svoje nastavitve piškotkov v okviru spletne strani blagovne znamke Topfloor, vendar pa je to še v postopku razvoja. Kot vmesni korak vam spodaj navajamo podrobnosti vseh piškotkov, ki se shranjujejo na naših spletnih straneh, njihov namen in podrobnosti o tem, kako jih onemogočiti, kjer je to mogoče.

Podrobnosti piškotkov na tej spletni strani temeljijo na priročniku Mednarodne trgovinske zbornice za naslednje kategorije piškotkov: nujno potrebni, učinkovitost delovanja, funkcionalnost ali ciljanje.

Spodaj je razlaga piškotkov, ki jih uporabljamo, in zakaj jih uporabljamo. Informacije se redno posodabljajo, vendar pa vas prosimo, da nas v primeru, da zasledite neskladje, o tem obvestite.

_gid: Google Analytics – anonimna analitika spletne strani – trajanje: 24 ur.

_ga, _gat: Google Analytics – Piškotke namesti Google Analytics za spremljanje analitičnih podatkov o obiskih na spletni strani. Dokler se ne strinjate z namestitvijo piškotkov, ti piškotki ne zbirajo nobenih osebnih podatkov. – trajanje: do 2 leti.

Sharing tools

Spletne strani blagovne znamke Topfloor, podjetja Bento d.o.o. vsebujejo vgrajene gumbe za “deljenje”, s katerimi se omogoča uporabnikom spletne strani, da delijo vsebine s svojimi prijatelji na družabnih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter. Te spletne strani lahko shranjujejo piškotke, ko se prijavite v njihovo storitev. Blagovna znamka Topfloor, podjetja Bento d.o.o. ne nadzira nastavitev piškotkov teh spletnih strani. Prosimo vas, da na spletnih straneh tretjih oseb preverite in pridobite več informacij o njihovih piškotkih in kako jih upravljati.

PRAVNO OBVESTILO

Opozorilo o ponarejenih elektronskih sporočilih

Blagovna znamka Topfloor, podjetja Bento d.o.o. od vas nikoli ne bo zahteval, da pošljete ali potrdite osebne informacije preko elektronske pošte, vključno s podatki kot so vaše ime, priimek, naslov, gesla ali finančne informacije. Če prejmete elektronsko sporočilo od nekoga, ki se izdaja za blagovno znamko Topfloor ali podjetje Bento d.o.o., ki od vas zahteva te vrste informacije, NANJ NE ODGOVARJAJTE. Najverjetneje gre za ponarejeno elektronsko sporočilo, katerega izključni namen je od vas izvabiti vaše osebne informacije. Da bi se zavarovali, priporočamo, da dodate pošiljatelje na seznam blokirane elektronske pošte ali nezaželene pošte.

Uporaba in varovanje podatkov

Pri uporabi naših storitev vas bomo morda prosili za vaše osebne podatke. Posredovanje teh podatkov je prostovoljno. Osebne podatke, ki jih vnesete na spletnih straneh Topfloor, bomo uporabili kot del pogodbenega postopka in v obdelavi vaših zahtevkov. Za svetovanje, oglaševanje in tržne raziskave lahko vaše podatke obdelujemo in uporabljamo le z vašim izrecnim dovoljenjem.

Če ob tem, ko nam izdate dovoljenje za zgoraj navedene namene, dovolite, da vaše osebne podatke lahko uporabljajo tudi druge izrecno navedene tretje osebe, lahko vaše podatke posredujemo tudi njim. Če tega ne dovolite, vaših podatkov ne bomo posredovali drugim osebam.

S tem ko izpolnite svoje podatke in oddate povpraševanje oz. nas kontaktirate preko spletnega obrazca na spletni strani Topfloor, dovolite, da vaše osebne podatke shranimo, obdelamo in uporabim za dejavnosti v zvezi s skrbjo za stranke v smislu preverjanja zadovoljstva strank, podatkov o storitvah in izdelavi ponudb. V tem smislu dovoljujete tudi elektronsko pošiljanje (elektronske pošte, besedilnih sporočil itn.). Na podlagi zakona o varovanju osebnih podatkov lahko svoje dovoljenje prekličete kadarkoli, prav tako lahko kadarkoli zahtevate razkritje obsega shranjenih podatkov o vas, popravke vaših osebnih podatkov, zaustavitev uporabe in izbris teh podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Topfloor, Bento d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto ali na info@bento.si.

Piškotki

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki se prek spletnega mesta shrani na trdi disk vašega računalnika. Piškotki ne vplivajo na delovanje vašega računalnika in ne vsebujejo virusov. Piškotki z našega spletnega mesta niso namenjeni zbiranju kakršnih koli vaših osebnih podatkov. S pomočjo nastavitev v brskalniku lahko uporabo piškotkov kadarkoli onemogočite. Praviloma se piškotki na našem spletnem mestu uporabljajo samo v času veljavnosti seje za namene anonimnih, statističnih ocen in za namene izboljšanja prijaznosti do uporabnika. Na nekaterih delih spletnega mesta se piškotki občasno uporabljajo tudi v dodatne namene. Ob vstopu v takšne dele spletne strani boste o tem obveščeni.

Avtorske pravice

© Copyright Bento d.o.o.. Vse pravice pridržane. Za vsa besedila, slike, fotografije, zvočne datoteke, animacije, videoposnetke in njihovo ureditev na spletnem mestu Topfloor veljajo avtorske pravice in druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Teh predmetov ni dovoljeno kopirati v komercialne namene ali za namene distribuiranja, prav tako pa jih ni dovoljeno spreminjati ali objavljati na drugih straneh. Nekatera spletna mesta blagovne znamke Topfloor lahko vsebujejo slike, katerih avtorske pravice pripadajo tretjih osebam.

Garancije, odgovornost

Za podatke, ki so na voljo na tej strani, ne veljajo nikakršna zagotovila, izrecna ali implicitna, vključno s kakršnimikoli zagotovili glede primernosti za prodajo, primernosti za uporabo za določen namen ali nekršenjem pravic tretjih oseb. Kljub prepričanju, da so informacije točne, lahko vsebujejo napake ali nenatančnosti. Blagovna znamka Topfloor in podjetje Bento d.o.o. nista v nobenem primeru odgovoren za kakršnokoli posebno, neposredno ali posledično škodo, ki je povezana s tem gradivom, razen če je posledica malomarnosti ali namernega škodljivega ravnanja. Topfloor ni odgovoren za vsebino spletnih strani, ki jih vzdržujejo tretje stranke in zaradi tega ne prevzema nikakršnih odgovornosti za povezave s tega spletnega mesta na druga spletna mesta.

Dovoljenja

Namen strani Topfloor je bil vzpostaviti informativno spletno mesto. Vendar pa mora Bento d.o.o. v okviru blagovne znamke Topfloor varovati svojo intelektualno lastnino, vključno s svojimi blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami. V skladu s tem to spletno mesto ne podeljuje nikakršnih dovoljenj za uporabo intelektualne lastnine podjetja ali intelektualne lastnine tretjih strank.

Alternativno reševanje sporov

Zaradi pravne obveznosti smo vas dolžni obvestiti, da je Evropska komisija vzpostavila spletno platformo za alternativno reševanje potrošniških sporov, tako imenovano platformo SRS (platforma za spletno reševanje potrošniških sporov). Platformo SRS najdete na spletni povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naš elektronski poštni naslov je info@bento.si. Prosimo, upoštevajte, da smo vam dolžni zagotoviti te informacije ne glede na naše sodelovanje v kateri koli shemi alternativnega reševanja sporov.